Monthly Archives: Nisan 2018

Home / 2018 / Nisan

Paslanmaz çelik ürünlerinde istenen özellikleri arttırmak için alaşımlar genellikle çeliğe eklenir. 316 tipi denilen deniz kalite paslanmaz çelik, belirli tipteki etkileşimlere karşı dirençlidir. 316 L, F, N, H ve diğer birçok farklı 316 paslanmaz çelik çeşidi vardır. Her biri diğeriyle benzer özellikler gösterdiği kadar farklı özelliklere sahiptir. Tip 316 ve 316L Paslanmaz Çelik Tarafından Paylaşılan […]

Okumaya devam et...

Sanayileşme sürecinde demir çelik sektörünün yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır. Metal eşya sanayii, tarımsal makine sanayii, deniz ve motorlu kara ulaşım araçları sanayii, inşaat sanayii, elektrikli ve elektriksiz makine sanayileri gibi pek çok sanayi dalı demir çelik sektöründen hammadde temin etmektedir. Bir dönem sanayileşmenin vazgeçilmez öğesi olarak görülen demir çelik sektörünün ülkemizdeki ilk tohumu 1928 yılında […]

Okumaya devam et...

Dünyada madencilik birkaç on yıldan beri köklü bir değişimin içinde. Geçmişte Kanada, ABD ve Avustralya’da ağırlık taşıyan gelişmiş ülkelerin metal madenciliği; aynı ülkeler ve Almanya ve İngiltere’de yoğunlaşmış kömür madenciliği; Güney Afrika, Peru, Şili gibi ülkelerdeki emperyal madencilik ve sosyalist ülkelerdeki ülke endüstrisini destekleyen madencilik modeli bugün alt üst olmuş durumda. Metal madenciliği hızla az […]

Okumaya devam et...

1990’ dan beri Türkiye’ de 65 000 ile 85 000 ton arasında paslanmaz çelik tüketilmektedir. Ülkemizde kişi başına paslanmaz çelik tüketimi yaklaşık olarak 1,5 Kilogram civarındadır. Bu miktar, dünya tüketiminin % 0,5’ ine karşılık gelmektedir. Türkiye, AB’nin dışında Avrupa kıtasındaki en önemli tüketicidir. Türkiye paslanmaz çelik konusunda tamamen yurt dışına bağımlıdır.   Dünya demir-çelik sektörü […]

Okumaya devam et...

İktisatçılar, dünya ekonomilerini, ülkelerin refah seviyelerine göre başlıca iki gruba ayırırlar. Bir tarafta yüksek yaşama standardı sağlayan gelişmiş ekonomiler, diğer tarafta az gelişmiş veya gelişmemiş ekonomiler. Bu iki grup ülkenin millî gelirlerinin yapısı incelendiği zaman görülür ki, gelişmiş ve zengin ülkelerin ekonomileri çoğunlukla endüstri sektörüne dayandığı halde, fakir ülkelerde tarım sektörü millî gelirin en önemli […]

Okumaya devam et...

Ülkenin hakikî demir-çelik talebini hesaplayabilmek için her ekonomi sektörünün bu maddeye olan ihtiyacının teker teker bilinmesi gerekmektedir. Fakat Türkiye’de şimdiye kadar böyle bir istatistik yapılmadığından, ülkenin geçmişteki hakikî demir-çelik talebi kesin olarak tespit edilememektedir. Ancak, bu konuda geçmiş yıllardaki piyasa fiyat hareketleri analizleri bir fikir vermektedir. Yerli üretimin muntazam sayılabilecek gelişme seyrine karşılık, piyasaya sürülen […]

Okumaya devam et...

1913’ te İngiliz metalurjist Harry Brearly, tüfeklerin borularını geliştirme projesi üzerinde çalışırken, çeliğe düşük karbon krom ilave ederken bunun paslanmazlık özelliği verdiğini tesadüfen keşfetti. Demir’e, Karbon ve Krom ilavesi modern paslanmaz çeliğin başlangıcı olmuştur. Metalurjide; Paslanmaz çelik, minimum %12 krom elementi içeren bir demir-karbon alaşımı olarak tarif edilir. Krom elementi çeliği paslanmaya karşı koruyan temel […]

Okumaya devam et...