Home / Genel / Türkiye’nin Demir İthalat ve İhracatı

Türkiye’nin Demir İthalat ve İhracatı

Ülkemizde üç demir-çelik fabrikasının yıllık 10-13 milyon ton dolayındaki demir ihtiyacının yaklaşık 4-4.5 milyon tonluk kısmı yurtiçi kaynaklardan sağlanmakta, geri kalan kısmı için yılda yaklaşık 150-200 milyon dolar döviz ödenerek ithalatla karşılanmaktadır. Madencilik sektörüne ait dış ticaret rakamları göz önüne alındığında, demir cevheri ithalatı taş kömüründen sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin Yıllara göre Demir Cevheri İthalat ve İhracatı (Kaynak: DT, 2004)

Yıllar 2000 2001 2002 2003
  Miktar (Ton) Değer ($) Miktar (Ton) Değer ($) Miktar (Ton) Değer ($) Miktar (Ton) Değer ($)
İthalat 4.140.102 115.503.373 2.620.485 82.142.482 5.127.962 156.173.200 5.220.888 161.042.670
İhracat 12.750 266.600 32.500 412.110 474 69.958 1.359 218.459

 

Hâlen, Türk çelik ürünleri, 130’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. 2003 yılında yapılan, yaklaşık 10.2 milyon tonluk toplam demir çelik ürünleri ihracatında, Orta Doğu/Körfez ülkelerinin payı %34.9, AB ülkelerinin payı % 24.6, Uzak Doğu/Asya ülkelerinin payı ise %17, olarak gerçekleşmiştir.

14-15 milyon ton ham çelik üretimimize ve 12 milyon ton düzeyinde tüketimimiz olmasına karşın başta elektrikli ark ocaklı tesislerin hurdaya bağımlı olması ve diğer hammadde ithalat gereksinimleri nedeni ile Türkiye net demir-çelik ithalatçısıdır. Ülkemizdeki üretimin yaklaşık 2/3’ünün elektrikli ark ocaklarında yapılıyor olması üretim girdilerinden hurdayı, ön plana çıkarmaktadır.

Demir-çelik ve demir-çelikten eşya ihracatımızın son 10 senesi incelendiğinde genelde bir artış trendine sahip olduğu görülmekte. 1993 yılında 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşen demir çelik ihracatımız sonraki 10 yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artarak 2003 yılında 4.360 milyar dolar olarak gerçekleştir.

Türk demir-çelik ürünleri 2003 yılında toplam 151 ülkeye ihraç edilmiştir. İhracatta İtalya 422.149.128 milyon dolarla ilk sırayı alırken, ABD 338.204.397 milyon dolarla ikinci, Almanya 281.993.865 milyon dolarla üçüncü sırada. Bu üç ülkenin ardından İsrail, Çin, İspanya ve İngiltere gelmektedir.

Türkiye’nin demir-çelik ve demir veya çelikten eşya ihracatı 2002 yılında 3.3 milyar dolar iken 2003 yılında yüzde 29 oranında artarak 4.3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye ham çelik üretimi ise 2002 yılına göre yüzde 11.1 oranında artarak 18.2 milyon tona ulaşmış ve üretimin yüzde 67’si ise yani yaklaşık 13 milyon ton ham çelik ihraç edilmiştir.[1]

Kaynaklar

[1] www.jmo.org.tr/resimler/ekler/4cd91e80f36f8f3_ek.doc?tipi (29.10.2009)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir